Етикети, продажба и реклама на хранителни добавкиНастоящият материал разглежда уредбата, дадена с Наредба за хранителните добавки (обн. в Държавен вестник, бр. 106/12) относно информацията, която трябва да се предоставя при етикетирането, представянето и рекламата на хранителни добавки.
Това са дейности, които засягат не само производителите, но и търговците на хранителни добавки във връзка с дистрибуцията и продажбата им.
Режимът за хранителни добавки, въведен със Закона за храните от 2020г., остава непроменен.

С новата Наредба за хранителните добавки се определя по-детайлно производството на хранителни добавки включително какви вещества (витамини и минерали, вещества с хранителен или физиологичен ефект и др.) могат и какви не могат да се влагат при производството на хранителни добавки, както и критериите за чистота на хранителните вещества, предназначени за влагане в хранителни добавки. Посочват се и растителните вещества, растителните препарати или комбинация от тях, които не могат да се влагат в хранителни добавки.

Хранителните добавки представляват концентрирани източници на хранителна вещества, допълващи нормалната човешка диета. Хранителните добавки са регламентирани като „храни“, а не като „лекарствени продукти.“ В тази връзка изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите се прилагат и към хранителните добавки.

Ако сте в бизнеса с хранителни добавки, следва да знаете, че има задължителна информация по Регламента на ЕС, която следва да предоставите на крайния потребител. Информацията трябва да е точна, ясна и лесноразбираема за потребителя, да не е заблуждаваща и да включва, неизчерпателно, списък и количество на съставките, срок на годност, специални условия за съхранение и/или условия за употреба, името или търговско наименование и адрес на стопанския субект (производител, дистрибутор) и други.

Въведени са изисквания за начина на представяне на информацията – цифрово, процентно и/или графично.

В допълнение съгласно Наредбата задължително се обявяват и следните данни:
1. наименование на категориите хранителни вещества или субстанции, характеризиращи продукта, или указание за естеството им;
2. препоръчвана доза за дневен прием;
3. предупреждение да не се превишава препоръчваната дневна доза;
4. предупреждение продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене;
5. предупреждение продуктът да се съхранява на място, недостъпно за малки деца;
6. номер и дата на вписване на хранителната добавка в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните.

Тази информация се предоставя и при етикетирането, и при рекламата на хранителни добавки.

Като производител и/или бизнес оператор, вие трябва да знаете, че етикетът, представянето и рекламата на хранителни добавки не трябва:
- да приписват на хранителните добавки свойства да предпазват, лекуват или излекуват болести при човека, нито да се позовават на такива свойства;
- да съдържат какъвто и да е текст или да внушават, че балансираното и разнообразно хранене не може да осигури необходимите количества хранителни вещества.

По отношение на това какво предвижда Законът за храните относно регистрацията на хранителни добавки, изискванията към бизнес операторите, включително лицата, извършващи търговия от разстояние с хранителни добавки, обектите за продажба на хранителни добавки и други – можете да научите повече в материала "Новият режим за хранителни добавки" или да се свържете с нас.

За правнo консултиране и съдействие при създаване и регистриране на e- магазин, специалните изисквания за дрогерии и други не се колебайте да се свържете с нас тук.

Павла Цветкова

© 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Храни.Добавки