Законодателни мерки в САЩ против “патентни тролове”Много фирми в Америка и по света са изпитали проблема с така наречените „патентни тролове“ или „фирми за защита на патенти“ или „не-практикуващи фирми“. Типично, тези фирми изкупуват абстрактни патенти и ги използват, за да притискат други фирми със заплахата да ги съдят за нарушаване на патентното право, което може да коства на фирмите суми от порядъка на $ милиони.

„Троловете“ обикновено се стремят да постигнат спогодба с другите фирми за изплащане на неустойка. Типичните жертви са малки фирми, които са част от технологичния сектор, но включват също и университети, търговци, болници, благотворителни организации и дори самите потребители. „Троловете“ работят с адвокати на принципа „няма присъдени суми, няма хонорар“ и по този начин имат ниски съдебни разходи и малко за губене. В Америка, такива искове се завеждат най-често в източен Тексас, където съдилищата са благосклонни към „Троловете“.

Действията на този тип фирми традиционно повдигат смущаващия въпрос за това, че потърпевшите са принуждавани да извършат плащане за нарушение на патентното право, което не би следвало да се санкционира от закона.
Понастоящем, действията на патентните тролове повдигат и въпроси за иновации и конкуренция. Много новосъздадени фирми са изправени пред избора или да се оттеглят от своя бизнес или да фалират, когато са изправени пред съдебни дела. Големите фирми пък са принудени да похарчат милиони долари за съдебни дела, вместо да инвестират тези суми в изледователка дейност и разработки. Въпреки това, големи фирми като „Apple“ и „Samsung“ използват тактиките на троловете, например чрез използването на нискокачествен софтуер, за да възпрепядстват малките фирми да навлязат в техния пазар, като използват патентното законодателство.
Главният въпрос, който стои пред юристи, съдии и законодатели е какъв вид новооткритие може да бъде защитено от патента.

В Америка например, през 1998, Федералният Съд е решил, че бизнес метод (колекция от алгоритми) може да бъде защитен от патентното право. Оттогава насам много спорни патенти са били регистрирани. Като например, обновяване на софтуер чрез интернет и ежедневните онлайн покупки с кликване на мишката са били патентовани. Различни наблоюдатали са изразили мнението, че и двете „изобретения“ нито са уникални, нито не-очевидни. Тези изисквания, и изискването, че новото откритие тябва да е полезно са широко приети за патентоване на изобретения. През 2007, в делото Alice Corporation срещу CLS, първоинстанционният съд реши, че метод за избягване на риска при уреждане на транзакции при финансовото им приключване е твърде абстракто, за да се патентова. След обжалване, Федералният съд реши, че ползването на метода на компютър го прави не-абстрактен и следователно може да се патентова. През 2013г. същият съд преразгледа делото и реши, че идеята не може да се патентова. Предстои разглеждането на делото от Върховния съд в САЩ.

За да допринесе към неяснотата относно „Троловете“, Камарата на представителите е приела (с огромно мнозинство) т.нар. „Innovation Act“, закон който ще ограничи злоупотребите с патентни дела.
Остава да се видим как този проблем ще се реши в световен мащаб.
Тагове: Патенти