Технологиите и правотоНавлизане на новите комуникационни технологии в дейността на съдебните органи

Въпреки строгите изисквания на закона относно провеждането на съдебните заседания, навлизането на новите технологии все повече в нашия живот води до неизбежна промяна и по отношение на съдебната система, с цел - улесняване на процеса и намаляване разходите по него.
Доказателство за това е решението на съдия Г.Смит по делото Hernandez v. Hendrix Produce, Inc. U.S. Dist. Буди интерес съветът към адвокатите по делото да вникнат в идеята на закона за легитимност на исканията по разследването, отговорите по тях или на възраженията, позовавайки се на делото Bottoms v. Liberty Life Assur. Co. of Boston, U.S. Dist., Колорадо, 13-ти декември 2011.
По посоченото дело, в основата на който лежи спор относно земеделски права, трима от ищците са се намирали в Мексико и не са били в състояние да се върнат в щата Джорджиа, за да дадат показания. Ответниците, от своя страна, настоявали показанията да бъдат дадени в Джорджиа.
Съдът, по своя собствена инициатива, предлага използването на Skype за снемане на показанията, позовавайки се на това, че "днес Skype се използва много за улеснение на контактите между хората", включително в случаите на заповеди за свиждане между родител - дете и показания , когато разходите за пътуване са непосилни за страните ( в този смисъл: Young срещу Young, 2013, Tshiani срещу Tshiani , Мериленд 2012 г. и Yo Hui Chen срещу Chen Li Zhi , NYAD 11 септември 2013).
Така Съдът нарежда на страните да се свържат и да депозират показанията си чрез Skype, придружавайки ги с превод и протоколирайки ги или алтернативно ищците трябва да внесат $1000 в ползва на ответниците за снемане на показанията в Мексико.

Смелото решение на съдия Смит до известна степен противоречи на изискванията на много правни системи, които макар и да допускат провеждането на показанията чрез видеоконферентна връзка, изискват тя да е посочена изрично в закона или да бъде проведена в присъствието на длъжностно лице, което да потвърди легимността на показанията от разстояние. В други случаи се изисква показанията да бъдат дадени пред длъжностно лице в посолството на САЩ.

Така или иначе, стремителното и всеобхватно развитие на комуникационните технологии неизменно ще рефлектира във всички сфери на живота. Нещо повече – динамиката на съвременния свят и все по-улесненото глобално придвижване на хора и обмен на стоки води до неминуемото използване на дигиталните технологии за обмен на информация и комуникация.
В недалечно бъдеще, съвременните технологии ще навлязат и ще променят строго специфични сфери на дейност със строги изисквания на закона, каквито са организацията на работата на съда и провеждането на съдебните заседания.

Сабина Попова

© 2014 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Технологии