Правото "да бъдеш забравен "Гугъл е отговорен за личните данни, които се появяват при търсене на уеб страници, публикувани от трети лица.

Европейският съд разширява защитата на личните данни и правото „Да бъдеш забравен”.

Преди два дни Съдът на Европа се произнесе с ново съдебно решение срещу търсачката Гугъл, с което се постановява, че "Операторът на търсачката в интернет е отговорен за обработката на лични данни, които се появяват на уеб страници, публикувани от трети лица".

Съдебното решение увеличава значително отговорността на интернет търсачките. Вследствие на него те стават пряко отговорни за обработването на личните данни, дори когато те се намират в независими широко разпространени уеб сайтове. Въвеждайки за търсене информация за дадено лице търсачката извежда всички възможни резултати и препраща към всички сайтове, отнасящи се до това лице, създавайки му цялостен профил. Някои от тези сайтове, съдържащи информация за лицето със стара дата и които са загубили своята актуалност трябва да могат да бъдат обновявани или просто информацията в тях да бъде заключвана (ставайки инкогнито при търсене в интернет). Именно затова Гугъл, в качествотото си на търсачка, която автономно и глобално обработва лични данни носи отговорността за невалидна или стара информация и е задължен да премахне връзката към нея при поискване от заинтересуваното лице освен ако, уточнява съдът, „не е в публичен интерес да бъде запазена информацията, защото даденото лице или новина са по някаква причина от общественополезно значение.”

По същество, ЕС потвърждава така нареченото "право да бъдеш забравен ". Ако при поискване от заинтересуваното лице Гугъл не премахне връзките към сайтовете, които лицето не иска да бъдат видими за трети лица, засегнатата страна може да се обърне към компетентните съдилища за защита неприкосновеността на личните данни.
Такъв именно е случаят, довел до съдебното решение на Европейския съд, с което той дава отговор на испанските съдилища относно дело, заведено през 2010 година от испански гражданин срещу местен вестник и Гугъл. При задаване на името на ищеца в Гугъл в списъка с резултати фигурирали линкове към страници на вестник, съдържащи обява на търг на конфискуван имот за неизплатени данъчни задължения. Случаят се отнасял до 1998 г. и следователно е загубил актуалност, оставяйки трайна негативна „следа” по отношение на личната информация относно ищеца, влияеща на бъдещата му дейност.

Съдебното решение има и своите слабости в частта за преценката - коя информация, въпреки искането на заинтересуваното лице, е от общестен интерес и не бива да бъде премахвана. Както самият съд признава премахването на връзката от списъка с резултати може да окаже въздействие върху законните интереси на потребителите в интернет и е необходимо да се намери справедлив баланс между общия интерес на потребителите и правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. Нещо, което практика на Европейския съд трябва да изясни в бъдещите си решения по въпроса.

Това, което е сигурно е, че отсега нататък можем да изискваме директно от Гугъл премахването на " негативната следа ", отнасяща се до нас.

European Court of Justice, Dec. 13/05/2014, n. C-131/12 - Google Spain e Google

Сабина Попова

© 2014 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Поверителност