EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business Services

Значителен растеж при заявките за интелектуална собственост през 2012г.

Значителен  растеж при заявките за интелектуална собственост през 2012г.

Световната организация за интелектуална собственост отчете стабилен ръст в подадените през изминалата 2012г. международни заявки за патенти, търговски марки и промишлени дизайни. Броят на заявките за патенти по Споразумението за патентно сътрудничество са нарастнали с 6.6% спрямо 2011г. Водещо място заемат САЩ и Япония, които са подали 48.8...

Повече

Решение в полза на Nokia срещу HTC за нарушени патентни права

Решение в полза на Nokia срещу HTC за нарушени патентни права

Съдът в Манхайм постанови решение в полза на Nokia, след като отсъди, че HTC нарушава патентните им права, свързани с технология, която удължава трайността на батерията на мобилните апарати. Съдът намира, че има нарушение на европейския патент на Nokia на територията на Германия. HTC заявиха, че ще обжалват, тъй като считат че, патентът е невал...

Повече

Насоки от КЗП и БУА за ОУ на уебсайтове

Насоки от КЗП и БУА за ОУ на уебсайтове

Комисията за защита на потребителите съвместно с Българската уеб асоциация (БУА) приеха и публикуваха на своите сайтове препоръчителни насоки за "Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб”. Целта на документа е да се уеднакви и подобри практиката при осъществяване на електронна търговия и да се подпомогнат доставчиците на о...

Повече

Нова наредба на Комисията за защита на личните данни

Нова наредба на Комисията за защита на личните данни

Администраторите на лични данни ще извършват оценка на въздействието върху обработваните лични данни Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) прие нова Наредба №1 за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, която влезе в сила на 15.02.2013г. и отмени предишната Наредба №1/07.02.2007г. Целта...

Повече

За блога

Блогът ни съдържа новини и анализи в различни области на интернет правото, свързани с електронната търговия и виртуалната собственост, нарушения на авторски права и права върху марки, нелоялна конкуренция, поверителност и други. Пишете ни за темите, които желаете да засегнем в нашите публикации.

Категории

Тагове