EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business Services

Докладване на нарушения в Google, Facebook и WordPress

Докладване на нарушения в Google, Facebook и WordPress

Контекст Социалните мрежи са феномен на модерното общество и проявленията им в глобален мащаб трудно могат да се обхванат от страница или две. Едно проявление, което може да окаже сериозно негативно влияние не само на непосредственото ни ежедневие, но и на бизнеса, е способността на социалните мрежи да предлагат среда и средства за кибер тормоз, с...

Повече

Крипто активите: между реда и хаоса

Крипто активите: между реда и хаоса

Криптовалутите означават свобода. Правото означава правила и ред. Хората не обичат да следват правила, но именно те позволяват на обществото да функционира нормално. Без закони светът би бил хаос, в който всеки оцелява сам за себе си. Експлозивната популярност на криптовалутите предизвика засилен контрол от страна на правителствата и регулация...

Повече

Вие сте задължен субект по ЗМИП, ако...

Вие сте задължен субект по ЗМИП, ако...

Контекст От влизането си в сила през 2018г. Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с който се транспонира Четвъртата Директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (4AMLD, на английски), ежегодно търпи промени. Най-честият обект на изменения и доп...

Повече

Нуждае ли се вашият крипто проект от лиценз в България?

Нуждае ли се вашият крипто проект от лиценз в България?

Настоящият анализ касае основно крипто проекти, които имат за цел предоставяне на услуги, свързани с инвестиции, и в частност управление на портфейл. Tози материал не е изчерпателен и не представлява правен или финансов съвет. Съществуват различни възможни форми за организиране на финансова и инвестиционна дейност като предприятия за колективно...

Повече

За блога

Блогът ни съдържа новини и анализи в различни области на интернет правото, свързани с електронната търговия и виртуалната собственост, нарушения на авторски права и права върху марки, нелоялна конкуренция, поверителност и други. Пишете ни за темите, които желаете да засегнем в нашите публикации.

Категории

Тагове